Ειδική Καταχώριση
Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Η Εδαφομηχανική Κρήτης ιδρύθηκε από τον κο Διαμαντάκη Δημήτρη μεταλλειολόγο μηχανικό ΕΜΠ. Δραστηριοποιείται σε επίπεδο Κρήτης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η επιχείρηση στελεχώνεται με τρεις επιστήμονες ανώτατης εκπαίδευσης σχετικής ειδικότητας του αντικειμένου της εταιρίας και τέσσερις εξειδικευμένους τεχνίτες στον τομέα κατασκευής των έργων. Διατηρεί μόνιμη συνεργασία με ειδικευμένους επιστήμονες για την ασφαλή προσέγγιση και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων στα αντικείμενα που αναλαμβάνει, σε συνδυασμό με την 25ετή εμπειρία της, που τα διεκπεραιώνει με επιτυχία. Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό του οίκου DRILTECH αμερικανικής κατασκευής για υδρογεωτρήσεις μεγάλου βάθους.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Τομέας γεωτεχνικών, γεωλογικών, περιβαλλοντικών μελετών, μελέτες λατομείων, μεταλλευτικές έρευνες. Τομέας γεωτεχνικής μηχανικής, γεωτρήσεις συνεχούς πυρηνοληψίας, αντιστηρίξεις, μικροπάσαλοι. τομέας εξοικονόμησης ενέργειας με εξειδίκευση σε θέματα γεωθερμίας.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (Διαμαντάκης Δημήτριος Π.) που ανήκει στην κατηγορία Γεωλόγοι και εδρεύει στην περιοχή Σούδα
 
 
Μοιράσου το: