Αναγόμωση Πυροσβεστήρων
Περιγραφή Επιχείρησης
Η εταιρία Πυρεξέλιξη ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Ηράκλειο Κρήτης και δραστηριοποιείται στους τομείς της πυρόσβεσης, των πυροσβεστήρων και της πυρανίχνευσης.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πυροσβεστήρες, συντηρήσεις, συστήματα πυρόσβεσης, πόρτες πυρασφάλειας. Πυροσβεστικοί εξοπλισμοί, συντηρήσεις, αναγομώσεις. Άδειες πυρασφάλειας, είδη πυροπροστασίας. Μελέτες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας, πυράντοχες πόρτες.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΠΥΡΕΞΕΛΙΞΗ που ανήκει στην κατηγορία Πυροσβεστήρες - Πυροσβεστικά Είδη και εδρεύει στην περιοχή Ηράκλειο
 
 
Μοιράσου το: