Ειδική Καταχώριση

Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Τεχνικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και επιβλέψεων. Το γραφείο αναλαμβάνει : Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, τεχνικών έργων και υποδομών κάθε είδους. Ενεργειακές μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις. Αδειοδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Παπαγιωτόπουλος Δημήτριος Θ. που ανήκει στην κατηγορία Ενεργειακοί Επιθεωρητές και εδρεύει στην περιοχή Θεσσαλονίκη
 
 
Μοιράσου το: