Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Μελέτη, τεκμηρίωση εξειδικευμένων κατασκευών. Μηχανολογικές μελέτες. Έκδοση οικοδομικών αδειών. Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Λειτουργική αδειοδότηση εγκαταστάσεων.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Μπαχλιτζανάκης Εμμανουήλ Κ. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Λασιθίου