Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις, συντηρήσεις.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Συντηρήσεις υδραυλικών οικιακών, εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Χατζηευφραιμίδης Νικόλαος που ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικοί - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και εδρεύει στην περιοχή Σέρρες
 
 
Μοιράσου το: