,
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2132022020 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2132022023 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2132022025 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ
2132022026 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ
2132022081 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2132022911 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (FAX)
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ που ανήκει στην κατηγορία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και εδρεύει στην περιοχή Πειραιάς
 
 
Μοιράσου το: