Κατασκευαστικές Εταιρίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Εργοληπτική κατασκευαστική εταιρία, δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων, πάσης φύσεως βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Κατασκευή εναέριων και υπογείων δικτύων ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΔΗΜΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που ανήκει στην κατηγορία Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες και εδρεύει στην περιοχή Ναύπλιο
 
 
Μοιράσου το: