ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ειδική Καταχώριση
Κατηγορίες
Ομαδική Ψυχοθεραπεία - Group Therapy
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Ψυχομετρική εκτίμηση παιδιών και εφήβων ( Aθηνά test, WISC-III-GR, Raven’s Progressive Matrices - Colour, CAT, Tree-House-Person, Σχέδιο Οικογένειας ). Ψυχομετρική εκτίμηση ενηλίκων ( MMPI-2, Raven's Progressive Matrices ). Ατομική συμβουλευτική παιδιών και εφήβων, ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, συμβουλευτική γονέων, ατομική συμβουλευτική ενηλίκων, ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων, ομαδική συμβουλευτική ενηλίκων, ομαδική ψυχοθεραπεία ενηλίκων, ψυχοθεραπεία ζεύγους, ψυχοθεραπεία οικογένειας, διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Ακαλέστου Μαρία - Ηώ Μ. που ανήκει στην κατηγορία Ψυχολόγοι και εδρεύει στην περιοχή Μαρούσι
 
 
 
 
Μοιράσου το: