Ειδική Καταχώριση
Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Η εταιρία ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1999 από το Νίκο Πρατσίνη και την Κατερίνα Ζησίμου το γένος Ζώτου. Η εταιρία έχει τη νομική μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας και οι δύο εταίροι συμμετέχουν κατά 50% έκαστος. Η νομική μορφή της ομόρρυθμης εταιρίας επελέγη λόγω της άμεσης και προσωπικής ευθύνης που αναλαμβάνουν οι εταίροι ως άτομα, σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία, καθώς και λόγω της συνεκτικότητας και ευελιξίας που παρουσιάζει. Η πορεία της com είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα πρόσωπα των εταίρων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μετάφραση, διερμηνεία, απομαγνητοφώνηση.

Άλλα Τηλέφωνα
2105242051
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή COM - ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ Ν ΖΗΣΙΜΟΥ Κ ΟΕ που ανήκει στην κατηγορία Διερμηνείς και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα
 
 
Μοιράσου το: