Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτες, κατασκευές ιδιωτικών έργων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Κακούλας Δημήτριος Α. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Χίος