ΦΟΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΟΡΘΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Ορθοπεδικά, ιατρικά, κατασκευές.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Ορθοπεδικά είδη, πελματογράφημα, ορθωτικά πέλματα, ορθοπεδικές κατασκευές, κηδεμόνες, τεχνητά μέλη

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή EMBRACE (Σαρρής Νικόλαος Ε.) που ανήκει στην κατηγορία Αναπηρικά & Ορθοπαιδικά Είδη και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα
 
 
 
 
Μοιράσου το: