Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Aισθητική ιατρική, εφαρμογές laser.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Παπασάββας Ιωσήφ Ι. που ανήκει στην κατηγορία Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι και εδρεύει στην περιοχή Σέρρες