Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, φυσικού αερίου, πυρόσβεσης, υδραυλικά, αποχετεύσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων, λεβήτων, θέρμανσης, κλιματισμού, ανακαινίσεις.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Τζωρτζάτου Αρτεμησία που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα