Κατασκευαστικές Εταιρίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Σχεδιασμός και εφαρμογές τεχνικών έργων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Γεωτεχνικός σχεδιασμός, δομοστατικός σχεδιασμός, γεωτεχνικές εφαρμογές και έρευνες. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις Διατρήσεις (αντιστηρίξεις, πάσσαλοι, ηλώσεις, αγκύρια, δειγματοληψία ). Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ( υγρό και ξηρό ). Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, ενίσχυση φέροντος οργανισμού. Τσιμεντενέσεις.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που ανήκει στην κατηγορία Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα
 
 
 
 
Μοιράσου το: