Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Σύμβουλος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001. Μείωση λειτουργικού κόστους βιομηχανιών. Τεχνικός προγραμματισμός και σχεδιασμός λειτουργίας βιομηχανιών. Βελτίωση γραμμών παραγωγής, μεθοδολογία 5S. Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτιρίων.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Κόπτσης Δημήτριος Ν. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Καρδιά