Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Επισκευές κλιματιστικών και κεντρικού κλιματισμού, εγκαταστάσεις.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή CLIMA (Μανδαμαδιώτης Λάμπρος Ι.) που ανήκει στην κατηγορία Κλιματισμός και εδρεύει στην περιοχή Περιστέρι