Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Υπηρεσίες μηχανικού, ηλεκτρολογικά σχέδια, εμπόριο ειδών θέρμανσης, ενεργειακά πιστοποιητικά.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Λάσδα Σοφία Α. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Καρδίτσα