Ειδική Καταχώριση

Περιγραφή Επιχείρησης
Συνεργάζεται με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ( ΟΚΑΝΑ )
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ που ανήκει στην κατηγορία Κέντρα Απεξάρτησης και εδρεύει στην περιοχή Ερμούπολη