Περιγραφή Επιχείρησης
Η ΠΑΝ-ΤΕΧ δραστηριοποιείται από το 1999 με επιτυχία στον χώρο των οικοδομικών έργων, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα πεδία της κατασκευής, της ανακαίνισης και των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ιδρύθηκε από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ραπανάκη και Ηλία Συλαϊδόπουλο ως εταιρεία ανακαίνισης κτηρίων και διαμερισμάτων με αποκλειστική σχεδόν δραστηριότητα τους ελαιοχρωματισμούς. 2001 Διεύρυνση του τομέα δραστηριοτήτων (ανακαινίσεις) 2002 Συμμετοχή στην κλαδική έκθεση “Οικοδομή”2003 Αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας, μετεγκατάσταση σε νέα γραφεία και ενασχόληση με αναπαλαιώσεις2004 Συμμετοχή στην ανακαίνιση του Hilton Athens2005 Επέκταση στον κλάδο της λιανικής πώλησης.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Συγκεκριμένα οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΠΑΝ-ΤΕΧ αφορούν: Turn Key solutions - Συνδυασμός του συνόλου των συμβουλευτικών και κατασκευαστικών υπηρεσιών που προσφέρει η ΠΑΝ-ΤΕΧ. Study and design - Η υπηρεσία αυτή αφορά τη μελέτη - σχεδιασμό του έργου και περιλαμβάνει, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, και τις διαδικασίες στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες (Πολεοδομία, Δήμο κ.τ.λ.). Φωτοβολταϊκά συστήματα - Η υπηρεσία αυτή αφορά τη μελέτη - σχεδιασμό - υλοποίηση του έργου και όλες τις διαδικασίες στις κρατικές υπηρεσίες και τράπεζες (Δήμο, ΔΕΗ κ.τ.λ.). Project Management - Οργάνωση, επίβλεψη και ποιοτικός έλεγχος του έργου χωρίς τη συμμετοχή συνεργείων της ΠΑΝ-ΤΕΧ.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΠΑΝ ΤΕΧ - ΣΥΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ που ανήκει στην κατηγορία Ανακαίνιση - Αναπαλαίωση Κτιρίων και εδρεύει στην περιοχή Λουτράκι
 
 
Μοιράσου το: