,
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άλλα Τηλέφωνα
2310780855 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΩΝΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2310782990 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΩΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (FAX)
2310785320 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΩΝΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2310785323 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΩΝΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2310785325 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΩΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2310785326 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΩΝΙΑΣ - TMHMA ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ) - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΩΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ που ανήκει στην κατηγορία Ασφαλιστικά Ταμεία και εδρεύει στην περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης
 
 
 
 
Μοιράσου το: