Κατασκευαστικές Εταιρίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Η τεχνική, κατασκευαστική και μελετητική εταιρία Γεώργιος Δ. Σπίνος με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το 1990 με κύρια αντικείμενα την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων δομικών έργων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Σκοπός της εταιρίας είναι η αξιοποίηση ( μελέτη, σχεδίαση ) από έμπειρη ομάδα μηχανικών, με βάση την καλύτερη τεχνική και αισθητική λύση, ανάλογα την χρήση κάθε κτιρίου ( μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια ). Η εταιρία δραστηριοποιείται και εκτός Αττικής κατασκευάζοντας εξοχικές ή μόνιμες κατοικίες. Δραστηριότητα: Πωλήσεις διαμερισμάτων και μονοκατοικιών. Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Αντιπαροχές, αγορά οικοπέδων. Έκδοση οικοδομικών αδειών, εκπόνηση μελετών. Διαρρυθμίσεις, ανακατασκευές, αλλαγή χρήσης χώρων. Τακτοποίηση, νομιμοποίηση αυθαιρέτων με Ν.4178/2013.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Σπίνος Γεώργιος Δ. που ανήκει στην κατηγορία Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες και εδρεύει στην περιοχή Πειραιάς
 
 
 
 
Μοιράσου το: