Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτες τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών ( σε 2d, 3d, έγχρωμα ), στατικών, αντισεισμικών, πυροπροστασίας, μηχανολογικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, περιβάλλοντος, ενεργειακές, αιτιολογημένων τεχνικών εκθέσεων, έκδοση πολεοδομικής άδειας οικοδομής ( μελέτη προδιαγραφών ), εγκρίσεις συναρμόδιων υπηρεσιών ( δασική , αρχαιολογία, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ ), τεχνική υποστήριξη σιγουριάς συναλλαγής αγοράς ακινήτου, εκτίμηση ακινήτων, επενδυτικός έλεγχος, χρήσεις γης. Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου, ορίων οικοπέδων, πράξης εφαρμογής. Έλεγχος τεχνικής νομιμότητας ακινήτου (νομοθετικό, ποιοτικό). Αντισεισμικότητα κατασκευής( μελέτη, έλεγχος μελέτης, ενίσχυσης ). Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης, βιομηχανίας.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Ντούλης Νικόλαος Ι. που ανήκει στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Κηφισιά
 
 
 
Μοιράσου το: