Ειδική Καταχώριση
Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Εξυπηρετεί τις περιοχές : Αγγίστα, Αμφίπολη, Ηλιοκώμη, Κορμίστα, Κρηνίδα, Μεσολακκιά, Μικρό Σούλι, Νέα Μπάφρα, Νέα Κερδύλια, Παλαιοκώμη, Πρώτη, Ροδολίβος, Συμβολή.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ που ανήκει στην κατηγορία Δημόσιος Τομέας και εδρεύει στην περιοχή Ροδολίβος
 
 
Μοιράσου το: