ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Φικίρης Ιωάννης Φ. που ανήκει στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Νέα Σμύρνη