Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πιστοποιημένος με ΕΟΠΥΥ μόνο για ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ηλεκτροκαρδιογράφημα ( ΗΚΓ ), δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα, υπερηχογράφημα ( triplex ) καρδιάς και ανιούσης αορτής, holter ρυθμού 24ωρης καταγραφής, holter ρυθμού 48ωρης καταγραφής, holter πίεσης 24ωρης καταγραφής. Loop Recorder 7 ημερών, αντιυπερτασικό ιατρείο, αντιλιπιδαιμικό ιατρείο, έλεγχος βηματοδότη, προσχολικός καρδιολογικός έλεγχος, προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος, Κατ`οίκον επίσκεψη (κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα).

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Αστρινάκης Στυλιανός Ε. που ανήκει στην κατηγορία Καρδιολόγοι και εδρεύει στην περιοχή Περιστέρι