Ειδική Καταχώριση

Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή CONFERRE SA - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ που ανήκει στην κατηγορία Οργάνωση Εκθέσεων & Συνεδρίων και εδρεύει στην περιοχή Ιωάννινα