Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΚΠΑ ΟΑΕΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ που ανήκει στην κατηγορία Δημόσιος Τομέας και εδρεύει στην περιοχή Μεσολόγγι
 
 
Μοιράσου το: