Κατηγορίες
Ειδικοί Καρδιολόγοι
Περιγραφή Επιχείρησης
Πλήρες καρδιολογικό ιατρείο, με καρδιολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Επεμβατική καρδιολογία.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχος καρδιάς, holter ρυθμού, holter πιέσεως, δοκιμασία κοπώσεως, στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές, έλεγχος - τοποθέτηση βηματοδοτών, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Ψήφος Βασίλειος Κ. που ανήκει στην κατηγορία Καρδιολόγοι και εδρεύει στην περιοχή Βόλος
 
 
 
 
Μοιράσου το: