Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Η εταιρία ΗΛ ΜΕΚ Ε.Π.E ιδρύθηκε το 2007 με αντικείμενο τη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών. Από το 2010 δραστηριοποιείται επιπλέον στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με έμφαση στα Φωτοβολταϊκά συστήματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, στις ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις με σκοπό την ενεργειακή αξιολόγηση, κατάταξη αλλά και βελτίωση των ενεργειακών αναγκών κτιρίων, παραγωγικών διαδικασιών με συστήματα αυτόματου ελέγχου ανοικτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας Lonworks - Bacnet της εταιρίας Distech - Controls από την οποία η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη ως System Integrator.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι και τη σύνδεση, ενεργοποίηση με τη ΔΕΗ. Έκδοση ΠΕΑ ( Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ).

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΗΛ ΜΕΚ ΕΠΕ που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Περιστέρι