Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2105123790, 2105135783, 2105149940, 2105149945, 2105152144, 2105157553
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ που ανήκει στην κατηγορία Δήμοι και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα
 
 
Μοιράσου το: