Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Ο Μιχαήλ Αθ. Τσακίρης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1982) και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Α.Μ. 36010). Από το 1985 ασχολείται με μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών και δημοσίων ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μηχανολόγου μηχανικού, υπηρεσίες εκπόνησης μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού, υπηρεσίες εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών. Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού. Έλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Έλεγχος-πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων (περονοφόρα, γερανοί, γερανογέφυρες κλπ).

Άλλα Τηλέφωνα
2531081359
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Τσακίρης Μιχαήλ Α. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Κομοτηνή