Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ( ΥΔΕ )

Άλλα Τηλέφωνα
2461027650 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
2461351217 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
2461351218 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
2461351220 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
2461351232 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
2461351365 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΔΥΕΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ που ανήκει στην κατηγορία Δημόσιος Τομέας και εδρεύει στην περιοχή Κοζάνη
 
 
Μοιράσου το: