,
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άλλα Τηλέφωνα
2106894403 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2108118284 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2108118283 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
2108118225 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
2108118224 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2108118241 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ) - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ που ανήκει στην κατηγορία Ασφαλιστικά Ταμεία και εδρεύει στην περιοχή Χαλάνδρι
 
 
 
 
Μοιράσου το: