Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2108663378
2108640839
2108640943
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΚΕΘΕΑ - ΔΙΑΒΑΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ που ανήκει στην κατηγορία Κέντρα Απεξάρτησης και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα