Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2132004201 : 2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2104212228 : 2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (FAX)
2132004206 : 2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2104212181 : 2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (FAX)
2132004205 : 2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2132004295 : 2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΔΥΠΕ - 2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ που ανήκει στην κατηγορία Δημόσιος Τομέας και εδρεύει στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Ρέντης
 
 
Μοιράσου το: