Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων
Περιγραφή Επιχείρησης
Η εταιρία Sunsoft έχει έδρα την Αθήνα και στεγάζεται σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 650m2 υψηλών προδιαγραφών. Ιδρύθηκε το 1991 και σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετικών εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο πελατολόγιο που διαθέτει σε επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και του Τουρισμού. Είναι αμιγώς ελληνική, εταιρία περιορισμένης ευθύνης και με διακριτικό τίτλο Sunsoft ΕΠΕ. Από το 1991 μέχρι σήμερα ασχολείται μόνο, βάση πάντα αυστηρών προδιαγραφών, με την παραγωγή και εγκατάσταση προηγμένων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχείων και στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα εστίασης. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εγκαθιστά, παραμετροποιεί και υποστηρίζει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ( TUV AUSTRIA HELLAS ), τις οποίες και εφαρμόζει σε όλες της τις δραστηριότητες.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή SUNSOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που ανήκει στην κατηγορία Ανάπτυξη - Εμπορία Λογισμικού (Software) και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα
 
 
Μοιράσου το: