Ειδική Καταχώριση

Περιγραφή Επιχείρησης
Από το 1998. Μηχανολόγος μηχανικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση. Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μελέτες, επιβλέψεις, εκδόσεις αδειών και αδειών λειτουργίας. Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών ( πισίνες ), βιολογικών καθαρισμών. Πιστοποίηση επιχειρήσεων κατά ISO 9001. Σήμανση CE μηχανημάτων και εξαρτημάτων.

Άλλα Τηλέφωνα
2310629991
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (Μπούτσιος Θεοφάνης Κ.) που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Πυλαία