Ειδική Καταχώριση

Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ ( ΔΕΗ )

Άλλα Τηλέφωνα
2641022912
2641023059
2641024324
2641028781
2641027693
2641022290
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΔΕΔΔΗΕ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ που ανήκει στην κατηγορία Πάροχοι Ηλεκτρικού Ρεύματος και εδρεύει στην περιοχή Αγρίνιο