Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων με Ν4178/13. Τοπογραφικές αποτυπώσεις. Βεβαιώσεις Ν4178/13 για μεταβιβάσεις. Οικοδομικές άδειες. Δηλώσεις κτηματολογίου.

Άλλα Τηλέφωνα
2107212808
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Α ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ (Αναργύρου Αθανάσιος Δ.) που ανήκει στην κατηγορία Τοπογράφοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα