Ειδική Καταχώριση
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Περιγραφή Επιχείρησης
Τεχνικό γραφείο μελετών, κατασκευών, αποτυπώσεων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Τοπογραφικά διαγράμματα με ΕΓΣΑ 87, άδειες δόμησης, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων, εργολαβίες, χωματουργικές εργασίες.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Κυριάκης Αντώνιος Δ. που ανήκει στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Κέρκυρα
 
 
Μοιράσου το: