Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άλλα Τηλέφωνα
2843029567 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
2843029566 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ
2843029571 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
2843026680 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2843029570 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2843029568 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ) - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ που ανήκει στην κατηγορία Ασφαλιστικά Ταμεία και εδρεύει στην περιοχή Σητεία
 
 
 
 
Μοιράσου το: