Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Τεχνικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και κατασκευών, ενεργειακές επιθεωρήσεις, προγράμματα εξοικονόμησης κατ' οίκον.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές, πυρασφάλειες, σχέδια ΔΕΗ, ενεργειακά πιστοποιητικά, κατασκευές ιδιωτικών έργων, προγράμματα εξοικονομώ κατ' οίκον.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Ντόλιας Ιωάννης Χ. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Γρεβενά