,
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άλλα Τηλέφωνα
2410553340 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2410581108 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
2410581109 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2410581110 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2410581111 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2410581112 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ) - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ που ανήκει στην κατηγορία Ασφαλιστικά Ταμεία και εδρεύει στην περιοχή Λάρισα
 
 
 
 
Μοιράσου το: