Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Επαγγελματική ενασχόληση με ενεργειακά και κτιριακά από το 1998 με έργα σε όλη την Ελλάδα.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτη και επίβλεψη για την ανέγερση κτιρίων, μελέτη και επίβλεψη μικρών υδροηλεκτρικών έργων ( ΜΥΗΕ ), αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ ), αναζήτηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( ΑΠΕ ), ( υδροηλεκτρική, φωτοβολταϊκή, ηλιοθερμική, βιοαέριο ).

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Χισκάκη Μελιτίνη Ε. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Αριδαία