Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινήτων (REV - TEGoVa) με 10ετή εμπειρία και εξειδίκευση στη εκτιμητική, μέλη του μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών, αρχιτέκτονες μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ με MSc Χωροταξίας / Πολεοδομίας, ελεγκτές δόμησης μέλη του μητρώου του ΥΠΕΚΑ.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πιστοποιημένες εκτιμήσεις αξιών επαγγελματικών ακινήτων (γραφείων, καταστημάτων, βιοτεχνικών - βιομηχανικών, αποθηκών και Logistics, ξενοδοχείων και άλλων), καθώς και κατοικιών, οικιστικών ακινήτων, οικοπέδων και γηπέδων. Σκοπός των εκτιμήσεων, μεταξύ άλλων, είναι ο προσδιορισμός της αξίας αγοράς, πώλησης ή μίσθωσης των ακινήτων, η αποτίμηση χαρτοφυλακίου ακινήτων, η εξασφάλιση έναντι δανεισμού και η επαναδιαπραγμάτευση όρων δανείου, η αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης, ο προσδιορισμός αξίας ακινήτου προς πλειστηριασμό και η αποτίμηση αξίας ακινήτων επιχειρήσεων προς ένταξη στον Ν.4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών).

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή SKHEMA (Γκίκα Γεωργία Α.) που ανήκει στην κατηγορία Εκτιμητές Ακινήτων και εδρεύει στην περιοχή Λάρισα
 
 
Μοιράσου το: