Περιγραφή Επιχείρησης
Cosmos Corfu Airport Car Rentals offers cheap car rentals near Corfu International Airport. Being one of the largest car hire companies on the island, we offer an impressive selection of vehicles, including compact, full-sized and luxury cars. At Cosmos-Corfu Airport Car Rentals we also provide you with the most affordable rates as large companies offer and one-on-one customer services commonly found with smaller businesses.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
If you are searching for the most extensive fleet of vehicles in the most affordable rates, then you must visit Cosmos Corfu Airport Car Rental, a reliable and cheap car rental company at Corfu Airport, offering one-on-one customer services.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή COSMOS CORFU RENT Α CAR ΑΕ που ανήκει στην κατηγορία Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και εδρεύει στην περιοχή Κέρκυρα