Ειδική Καταχώριση
Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων
Περιγραφή Επιχείρησης
Μηχανογράφηση επιχειρήσεων - ανάπτυξη και εμπόριο λογισμικού υψηλής τεχνολογίας - συστήματα ERP και διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΑΛΦΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΙΣ - ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Γ ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΟΥ Ε ΟΕ που ανήκει στην κατηγορία Ανάπτυξη - Εμπορία Λογισμικού (Software) και εδρεύει στην περιοχή Καλλιθέα
 
 
Μοιράσου το: