ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ειδική Καταχώριση
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Περιγραφή Επιχείρησης
Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ. 15ετής εμπειρία σε άδειες, μελέτες, κατασκευές. Ενεργειακός επιθεωρητής.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Έκδοση αδειών, μελέτες, κατακευές. Ενεργειακά πιστοποιητικά, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, βεβαιώσεις μηχανικού.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Σωτηρόπουλος Γεώργιος Ν. που ανήκει στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Βύρωνας