,
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άλλα Τηλέφωνα
2103729555 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2103729626 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
2103729613 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
2103729733 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2103729735 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2103729737 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ ) - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ που ανήκει στην κατηγορία Ασφαλιστικά Ταμεία και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα
 
 
 
 
Μοιράσου το: