Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Μηχανολόγος Μηχανικός Μsc. Διπλωματούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Μεταπτυχιακή ειδίκευση ΑΠΘ στην παραγωγή και χρήση ενέργειας, Μsc διαχείριση αποβλήτων ΕΑΠ, πτυχιούχος ΤΕΙ Σερρών.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έκδοση αδειών λειτουργίας παντός τύπου, έκδοση οικοδομικών αδειών, πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων, μελέτες επενδύσεων, επιδοτούμενα προγράμματα.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Γιαννουλίδης Θωμάς Σ. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Σέρρες